Straat klootschieten

Klootschieten op de straat bestaat uit het gooien van een kloot over een verharde straat.
De sport bestaat erin een kloot over de straat te gooien, zodat die een zo groot mogelijke afstand aflegt.
De wedstrijden vinden plaats op allerlei soorten wegen, meestal op asfalt.
De kloot die voor het werpen wordt gebruikt, is bij de Europese kampioenschappen van staal, maar in de nationale context worden ook kloten van kunststof en ander materiaal gebruikt. De wedstrijd vindt gewoonlijk plaats met een vastgesteld aantal worpen (gewoonlijk 10) vanaf een vooraf bepaald punt op de weg. Alle spelers doen de eerste worp vanaf hetzelfde startpunt, de tweede vanaf het punt waar de kloot stil ligt, enzovoort. De winnaar is de speler die de langste afstand op de straat aflegt met het vooraf bepaalde aantal worpen.
De wedstrijd kan ook in teams worden gehouden. In dit geval bestaat elk team uit een vooraf bepaald aantal spelers en heeft elk team het bovenvermelde doel.